AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Aktuality

Aktuality

Celkový trend počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností v letech 2002 – 2015

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 (Vydal SUIP)

Vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2002 – 2015

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 (Vydal SUIP)

 

Vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti v období let 2002 – 2015

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 (Vydal SUIP)

Základním cílem bezpečnosti a ochrany života a zdraví je vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

V roce 2015 bylo v České republice zaznamenáno celkem 46 331 pracovních úrazů s pracovní neschopností (ČSÚ). Ve srovnání s rokem 2014 (45 058 pracovních úrazů) to znamená nárůst počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 1 293. V roce 2015 došlo ke 131 smrtelným pracovním úrazům, což představuje oproti roku 2014 (117 smrtelných pracovních úrazů) nárůst o 14 případů.

Zdroj: Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2015 (Vydal SUIP)

 

 

 

Call Now ButtonVolat Avesys