AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Cílem novely vyhlášky je zejména odstranění aplikačních nedostatků u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek s tím, že jsou mj. nově nastavena pravidla při zajišťování periodických prohlídek zaměstnavatelem. Obecná povinnost pro zaměstnavatele při zajišťování periodické pracovnělékařské prohlídky je návrhem přenesena do dobrovolné roviny, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik, a u prací, u nichž nejsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci.

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se v této novele mohou skrývat, pro laika, jistá úskalí, která mohou vést k chybnému nastavení intervalů pracovnělékařských prohlídek,
je dobré vše konzultovat se specialistou v prevenci rizik – technikem BOZP.

Volat Avesys