AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

O nás

Společnost AVESYS s.r. o. byla založena v roce 2010 jako pokračovatel v činnosti podnikající fyzické osoby Ing. Libor Kříž. Společnost je zaměřena na poradenství a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a činnosti koordinátora BOZP na staveništi. V našem zákaznickém portfoliu máme firmy výrobní, obchodní, montážní,stavební, státní instituce, velkosklady i dopravní společnosti. Rozmanitost našich zákazníků a jedinečnost každého jednoho, jeho vývoj a růst, nám pomáhá se stále zdokonalovat a tyto zkušenosti dále uplatňovat v naší práci a poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby. Jsme rádi, že se nám to dlouhodobě daří.
Ing. Libor Kříž, jednatel společnosti

Bezpečnost práce (BOZP)

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce, zpracování kategorizace prací,  zavedení systému BOZP ve společnosti, zpracování příslušné dokumentace BOZP, provádění kontrol pracoviště, dohled nad plněním povinností na poli bezpečnosti práce ve společnosti, trvalé hodnocení rizik na pracovišti, řešení pracovních úrazů, vyšetřování jejich příčin a zpracování stanovené dokumentace k pracovním úrazům, asistence při kontrolách státních orgánů.

Školení BOZP – školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků, řidičů referentských vozidel, školení BOZP práce ve výškách.

… o bezpečnosti práce více…

Požární ochrana (PO)

Poradenství v oblasti požární ochrany, začlenění dle provozované činnosti, stanovení systému zajištění požární ochrany ve společnosti v souladu s platnou legislativou, zpracování příslušné dokumentace PO, provádění kontrol a revizí požárně-bezpečnostních zařízení, provádění preventivních požárních prohlídek v souladu s platnou legislativou, asistence při kontrolách státních orgánů.

Školení PO – školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventistů, členů preventivní požární hlídky.

… o požární ochraně více

Koordinátor BOZP na staveništi

Zajištění činností Koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace, zpracování Plánu BOZP, provádění kontrol plnění povinností na poli bezpečnosti práce na staveništi

… o koordinátorovi na staveništi více

Volat Avesys