Komplexní zajištění povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany školení BOZP Brno, koordinátor BOZP

  Avesys s.r.o.

Bezpečnost práce

  • poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou,
  • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP – směrnice, provozní řády, evidence plnění povinností na poli BOZP
  • pravidelné kontroly BOZP objektů, provozů a pracovišť,
  • provádění povinných prověrek BOZP,
  • dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,
  • dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,
  • řešení pracovních úrazů vč. zpracování stanovené dokumentace,
  • řešení bezpečnostního značení,
asistence při kontrolách Oblastního inspektorátu práce státních orgánů a Krajské hygienické stanice. Zajišťování těchto povinností musí být zaměstnavatelem prováděno trvale a prostřednictvím osob odborně způsobilých dle §9, zákona 309/2006Sb.