Komplexní zajištění povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany školení BOZP Brno, koordinátor BOZP

  Avesys s.r.o.

Bezpečnost práce (BOZP)

Řada zaměstnavatelů je přesvědčena o tom, že jedinou jejich povinností na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je provádět pouze školení BOZP. Povinností, které musí ze zákona zaměstnavatel plnit je podstatně více. Jejich neplněním se může dostat do značných potíží. Ať již je to v případě kontroly kontrolních orgánů a následně uložený finanční postih nebo, například, v případě vzniku pracovního úrazu s následnými soudními tahanicemi ohledně odškodnění zraněného zaměstnance. Třebaže výdaje spojené se zajištěním bezpečnosti práce nejsou nulové, investice do této oblasti není tak závratná, a vždy se vyplatí.

Školení BOZP – školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků, řidičů referentských vozidel, školení BOZP práce ve výškách.

… o bezpečnosti práce více…

Požární ochrana (PO)

Plnění povinností na poli požární ochrany je mnohdy podnikateli nedoceněno. V každém případě, pokud podnikající subjekt neplní povinnosti na poli požární ochrany, není vyloučeno, že v případě požáru nemusí pojišťovna plnit odškodné v plné výši, což v případě rozsáhlých škod mohou být i značné finanční částky nejen na vlastním majetku, ale i na majetku třetích osob. Kromě toho, finanční pokuta hrozí i v případě zjištění nedostatků při kontrole HZS.

Školení PO – školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventistů, členů preventivní požární hlídky.

… o požární ochraně více

Koordinátor BOZP na staveništi

  • ve fázi přípravy stavby
  • ve fázi provádění stavby

… o koordinátorovi na staveništi více