Komplexní zajištění povinností v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany školení BOZP Brno, koordinátor BOZP

  Avesys s.r.o.

Bezpečnost práce (BOZP)

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce, zpracování kategorizace prací,  zavedení systému BOZP ve společnosti, zpracování příslušné dokumentace BOZP, provádění kontrol pracoviště, dohled nad plněním povinností na poli bezpečnosti práce ve společnosti, trvalé hodnocení rizik na pracovišti, řešení pracovních úrazů, vyšetřování jejich příčin a zpracování stanovené dokumentace k pracovním úrazům, asistence při kontrolách státních orgánů.

Školení BOZP – školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků, řidičů referentských vozidel, školení BOZP práce ve výškách.

… o bezpečnosti práce více…

Požární ochrana (PO)

Poradenství v oblasti požární ochrany, začlenění dle provozované činnosti, stanovení systému zajištění požární ochrany ve společnosti v souladu s platnou legislativou, zpracování příslušné dokumentace PO, provádění kontrol a revizí požárně-bezpečnostních zařízení, provádění preventivních požárních prohlídek v souladu s platnou legislativou, asistence při kontrolách státních orgánů.

Školení PO – školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventistů, členů preventivní požární hlídky.

… o požární ochraně více

Koordinátor BOZP na staveništi

Zajištění činností Koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace, zpracování Plánu BOZP, provádění kontrol plnění povinností na poli bezpečnosti práce na staveništi

… o koordinátorovi na staveništi více